Yayın İmkanları

Özgün ve bilimsel çalışmalarıyla Akademisyenlerin etkinliğe katılımları hedeflenmekte ve etkinlik kapsamında sunulacak akademik çalışmalar ile üniversite-sanayi buluşmasının gerçek anlamda ortaya çıkması planlanmaktadır. Etkinlikte sunulan bildiriler arasından Bilim Kurulu’nca belirlenecek olan çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü takdim edilmesi planlanmaktadır.

  • Etkinlikte sunulan Bildiri Özetleri, II. Liderlik Akademisi Bildiri Özet Kitapçığı'nda (ISBN Numaralı) yayımlanacaktır. 

Belirtilen tarihlerde tam metni gönderilen çalışmalardan, Bilim Kurulunun yapacağı değerlendirmeler neticesinde uygun görülenler II. Liderlik Akademisi Bildiri Tam Metin Kitapçığı'nda (ISBN Numaralı) ya da

İlgili dergilerin yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanarak hakem kurullarının onayı neticesinde uygun görülenler; 

Ayrıca, seçilen sınırlı sayıda çalışma Eğitim Yayınevi tarafından yayımlanacak olan editörlü kitapta “Kitap Bölümü” olarak değerlendirilecektir.