Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'na Sözlü Sunum için Kabul Edilen Bildiriler

 

Bildiri Adı: Atasözleri ve Deyimler Bağlamında Liderliğe Kültürel Yaklaşım        

Bildiri Yazarları: Prof. Dr. Şebnem ASLAN, Arş. Gör. Melek YAĞCI ÖZEN, Arş. Gör. Şerife GÜZEL

 

Bildiri Adı: Pozitif Değişim (Inovasyon) Sürecini Yönetme: İnovasyon Liderliği nedir?    

Bildiri Yazarları: Dr. Murat Yusuf UÇAN

 

Bildiri Adı: Mersin Üniversitesindeki Özel Gereksinimli Bireylerin Liderlik Algısı              

Bildiri Yazarları: Öğr. Gör. Gülcan BOYRAZ

 

Bildiri Adı: Silifke Tarım Paneli Verimlilik Analizi Üzerine Bir Araştırma              

Bildiri Yazarları: Öğr. Gör. Esra SARIOĞLU DURAN, Dr. Garip YARŞI

 

Bildiri Adı: Çevre Eğitim Paneli Verimlilik Analizi: Silifke Örneği           

Bildiri Yazarları: Öğr. Gör. Şanser DELİOGLAN, Öğr. Gör. Esra SARIOĞLU DURAN

 

Bildiri Adı: 2016-2018 Yılları Olağanüstü Hal Uygulamasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi            

Bildiri Yazarları:,Öğr. Gör. Ayşegül GÜVEN

 

Bildiri Adı: Turizm Sektörü Vaka Analizi: Ulu Resort Hotel     

Bildiri Yazarları: Dr. Muhammet SAYGIN

 

Bildiri Adı: Akraba Kayırmacılığının, Çalışanların Yabancılaşmasına ve Psikolojik İyi Oluşlarına Etkileri    

Bildiri Yazarları: Prof. Dr. Şebnem ASLAN, Arş. Gör. Şerife GÜZEL, Arş. Gör. Melek YAĞCI ÖZEN

 

Bildiri Adı: Çalışanlarda Haset Davranışlar: Nedenleri ve Sonuçları      

Bildiri Yazarları: Dr. Öğr. Üyesi Fatma İNCE, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARACA

 

Bildiri Adı: Kadın Çalışanların Suskunluk Sarmalı Kuramı Bağlamında İncelenmesi         

Bildiri Yazarları: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARACA, Dr. Öğr. Üyesi Fatma İNCE

 

Bildiri Adı: Kobi Kredileri Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Bildiri Yazarları: Doç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ