Bildiri Konuları

II. Liderlik Akademisine sınırlı sayıda akademik çalışma kabul edilecektir. 

Gönderilen bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için uygulama içermesi veya sektöre yönelik somut öneriler içermesi gerekmektedir. 

Gönderilen bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri konuları aşağıdaki gibidir;

Yönetim ve Liderlik Konulu Çalışmalar:

 • Beşeri Sermaye
 • Çalışma Ekonomisi
 • Değerler Eğitimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Ekonomi
 • Endüstriyel İlişkileri
 • Felsefe
 • Finansman
 • Girişimcilik
 • Hukuk
 • İktisat
 • İletişim
 • İşletme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Ahlakı ve Etik
 • Kamu Yönetimi
 • Liderli
 • Lojistik
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Pazarlama
 • Reklam
 • Satış Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Stratejik Yönetim
 • Sosyal Sermaye
 • Türk Kültürü
 • Turizm
 • Uluslararası İlişkiler
 • Üretim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon

Eğitim Bilimleri Çalışmaları:

(Eğitimde Liderlik Uygulamaları kapsamında çalışmalar gönderilmelidir.)

 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Öğretmen Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme