III. LİDERLİK AKADEMİSİ | 2-4 Ekim 2020 - KKTC

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri ve Saygıdeğer Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları,

Saygıdeğer Akademisyenler,

III. Liderlik Akademisi, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ev sahiplinde TOBB, Mersin ÜniversitesiToros Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 2-4 Ekim 2020 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecektir.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin/meclis üyelerinin ve personelinin liderlik ve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir.

Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

2018 yılında, KKTC Başbakanı Sayın Tufan ERHÜRMAN'ın ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun teşrifleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz I. Liderlik Akademisi; 50 farklı kurum/kuruluş, 27 Oda ve Borsa, 310 katılımcı ile 15 Konferans ve Seminer, 20 Çağrılı Konuşmacı ve 11 tebliğ sunumu başarıyla tamamlanmıştır. Etkinlik kapsamında Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir. Etkinlik sonrası oluşturulan Çalıştay Sonuç Bildirgesi ise TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara ulaştırılmıştır.

2019 yılında TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun teşrifleriyle düzenlediğimiz II.  Liderlik Akademisi'nde; liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler, firma tanıtımları ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları sağlanmıştır. Akademisyenler tarafından sunulan bildiriler ISBN numaralı kitapçık haline getirilmiş ve etkinlik sonrasında oluşturulan Bildiri Özet Kitapçığı ve Sonuç Raporu çevrimiçi olarak tüm ilgililerle paylaşılmıştır.

2020 yılında farklı bir konseptte iş dünyasının akademisyenlerle buluştuğu ve kişisel/mesleki gelişime yönelik eğitimlerin, söyleşilerin ve çalıştayların yer aldığı, sürekliliği ve yarattığı toplumsal fayda ile markalaşan III. Liderlik Akademisi'nde bir arada olmak ümidiyle, saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Meltem ONAY

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yrd.

III. Liderlik Akademisi Dönem Başkanı